Fotografie ubytování

POKOJE

 
  
   
  

KUCHYŇKY

 
  

BUDOVA

 
  

Ceník ubytování platný od od 1.1.2022

 • 280,- Kč / noc za osobu1 - 2 osoby -
 • 220,- Kč / noc za osobu3 - více osob -
 • Cena za další noci se odvíjí od délky ubytování a počtu osob na pokoji po domluvě, ale ne méně než sazba na den při pobytu za celý měsíc.

Cena za odbydlený měsíc v kuse

 • 6000,- Kč / měsíc za osobu - 200,- / noc1 osoba -
 • 5400,- Kč / měsíc za osobu - 180,- / noc2 osoby -
 • 5100,- Kč / měsíc za osobu - 170,- / noc3 osoby -
 • 4800,- Kč / měsíc za osobu - 160,- / noc4 osoby -

Informace k ubytování

 • Pro dlouhodobý pobyt nebo pro skupiny osob jsou možné slevy po osobní domluvě.

Vybavení hostelu

 • Ubytování v 1 - 4 lůžkových pokojích.
 • Na každém pokoji je lednice a jídelní stůl.
 • TV ve společenských místnostech.
 • Free Wifi v rámci celého objektu.
 • Vybavení kuchyněk: kuchyňská linka, sporák, automatická pračka, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice.
 • Sprchy a toalety jsou společné, v bezprostřední blízkosti pokojů.
 • Parkování přímo před hostelem.

UBYTOVACÍ ŘÁD HOSTEL G-56, Náměstí Svobody 56, Žatec

1. Ubytovací zařízení je určeno pro ubytování jednotlivců i skupin. Ubytování je možno sjednat na recepci hotelu Černý Orel v Žatci, Kruhové nám. 233.
2. Ubytovací zařízení může ubytovat pouze občana, kterého řádně přihlásí. Občan ihned po příchodu se musí prokázat občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti (cestovní pas).
3. Ubytovací zařízení poskytuje ubytovaným občanům služby odpovídající stanovené kategorii a řídí se ceníkem, který je k dispozici v recepci hotelu Černý Orel.
4. Zákazník je povinen před nástupem zaplatit požadovanou částku za ubytování.
5. Ubytovaný užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na vrácení peněz.
6. Zákazník, který se ubytuje před 6.00 hod., uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc.
7. Ubytovací zařízení neručí za cenné předměty, větší částky peněz a za cenné papíry. Tyto ceniny a předměty lze uložit v recepci na hotelu Černý Orel v Žatci, Kruhové nám. 233.
8. Ubytovaný je povinen při ukončení pobytu opustit pokoj do 10.00 hod. a vrátit klíče od pokoje.
9. Přechovávání cizích osob tj. osob nepřihlášených v ubytovně je zakázáno!
10. V pokoji nebo jiných prostorách ubytovacího zařízení nesmí občan bez souhlasu vedení ubytovacího zařízení přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
11. V objektu ubytovacího zařízení (mimo kuchyňku) a zvláště v pokoji není dovoleno ubytovanému používat vlastních elektrických spotřebičů ani je přechovávat. To se netýká elektro.spotřebičů sloužících k osobní hygieně občana. Ubytovaný je povinen při odchodu z pokoje zhasnout, uzavřít okna, dveře a klíč. Při konečném odchodu odevzdat na recepci klíče od pokoje.
12. Na pokojích je zakázáno: kouři,vařit a ohřívat potraviny,dávat předměty do oken,na okna,parapety, poškozovat vybavení ubytovacího zařízení.Kouření je zakázáno ve všech prostorách mimo místa určeného pro kuřáky.
13. Ubytovaný je povinen dodržovat: V době od 22.00 hod. do 6.00 hod noční klid.Mimo dobu nočního klidu je povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nájemníky zejména hlasitou hudbou, hlasitým televizorem, řevem a jinak. Za rušení se považuje stav, kdy nájemník slyší přes zeď či uzavřené dveře pokoje: zvuky nebo hlas zvenčí.
15. Požární a poplachové směrnice, evakuační plán (uvedené směrnice a řády jsou zveřejněny v prostorách ubytovacího zařízení.
16. Ubytovaný je povinen udržovat pořádek a dodržovat základní hygienické normy.
17. Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá ubytovaný,který je způsobil a může mu být účtována finanční částka za opravu věci v uvedení v původní stav, popř. za pořízení nové věci.
18. Stížnosti občanů a případné zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení nebo jím určená osoba (recepční)
19. Ceník maloobchodních cen přechodného ubytování a vedlejších služeb je k nahlédnutí na recepci.
20. Stížnosti občanů a případné zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení nebo jím určená osoba (recepční)
21. Ubytovaný je povinen dodržovat ubytovací řád a případné nařízení ubytovatele. V případě, že ho poruší, má vedení právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby a okamžitě ukončit pobyt bez náhrady!!! (věc může vyřídit ověřená osoba,recepční)